<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 17 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <g clip-path="url(#clip0_348_3417)"> <g clip-path="url(#clip1_348_3417)"> <path d="M12.3955 15.7209H4.5474C4.37395 15.7209 4.2076 15.6492 4.08495 15.5217C3.9623 15.3941 3.89339 15.2211 3.89339 15.0407C3.89339 14.8603 3.9623 14.6873 4.08495 14.5597C4.2076 14.4322 4.37395 14.3605 4.5474 14.3605H12.3955C12.569 14.3605 12.7354 14.4322 12.858 14.5597C12.9807 14.6873 13.0496 14.8603 13.0496 15.0407C13.0496 15.2211 12.9807 15.3941 12.858 15.5217C12.7354 15.6492 12.569 15.7209 12.3955 15.7209ZM15.6656 4.15794V9.59932C15.6656 10.0459 15.581 10.4882 15.4167 10.9008C15.2524 11.3134 15.0115 11.6883 14.7078 12.0041C14.4042 12.3199 14.0437 12.5704 13.6469 12.7413C13.2502 12.9122 12.825 13.0002 12.3955 13.0002H4.5474C4.11797 13.0002 3.69275 12.9122 3.29601 12.7413C2.89926 12.5704 2.53878 12.3199 2.23512 12.0041C1.62187 11.3663 1.27734 10.5013 1.27734 9.59932V4.15794C1.27734 3.25598 1.62187 2.39096 2.23512 1.75317C2.84838 1.11538 3.68013 0.75708 4.5474 0.75708H12.3955C12.825 0.75708 13.2502 0.845046 13.6469 1.01596C14.0437 1.18686 14.4042 1.43737 14.7078 1.75317C15.0115 2.06897 15.2524 2.44388 15.4167 2.85649C15.581 3.2691 15.6656 3.71133 15.6656 4.15794ZM3.89339 5.51829C3.89339 5.69868 3.9623 5.87169 4.08495 5.99924C4.2076 6.1268 4.37395 6.19846 4.5474 6.19846H8.47148C8.64493 6.19846 8.81128 6.1268 8.93393 5.99924C9.05658 5.87169 9.12549 5.69868 9.12549 5.51829C9.12549 5.33789 9.05658 5.16489 8.93393 5.03733C8.81128 4.90978 8.64493 4.83812 8.47148 4.83812H4.5474C4.37395 4.83812 4.2076 4.90978 4.08495 5.03733C3.9623 5.16489 3.89339 5.33789 3.89339 5.51829ZM13.0496 8.23898C13.0496 8.05858 12.9807 7.88558 12.858 7.75802C12.7354 7.63047 12.569 7.5588 12.3955 7.5588H4.5474C4.37395 7.5588 4.2076 7.63047 4.08495 7.75802C3.9623 7.88558 3.89339 8.05858 3.89339 8.23898C3.89339 8.41937 3.9623 8.59237 4.08495 8.71993C4.2076 8.84749 4.37395 8.91915 4.5474 8.91915H12.3955C12.569 8.91915 12.7354 8.84749 12.858 8.71993C12.9807 8.59237 13.0496 8.41937 13.0496 8.23898Z" fill="currentColor"/> </g> </g> <defs> <clipPath id="clip0_348_3417"> <rect width="16" height="16" fill="currentColor" transform="translate(0.319336)"/> </clipPath> <clipPath id="clip1_348_3417"> <rect width="15.6963" height="16.3241" fill="currentColor" transform="translate(0.623047 0.0769043)"/> </clipPath> </defs> </svg>

Blogs
Overzicht
/
Screenings automatiseren in de zorg

Screenings automatiseren in de zorg

2
Min
Read
Author
Nina Roos
May 8, 2024
inhoudsopgave
Share article:

Organisaties in de zorgbranche zijn wettelijk verplicht om hun medewerkers te screenen en te controleren of zij geschikt zijn om zorg te verlenen. Deze vergewistplicht houdt in dat werkgevers het arbeidsverleden van sollicitanten controleren. Hiermee wordt voorkomen dat er medewerkers in de zorg worden ingezet die niet bevoegd of bekwaam zijn. Er zijn verschillende manieren waarop voldaan kan worden aan de vergewisplicht. Dankzij checkX worden deze controles geautomatiseerd uitgevoerd bij het in-dienst melden van een medewerker.

Automatisch zorgmedewerkers screenen

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen, helpt checkX verschillende zorgorganisaties bij het screenen van nieuwe medewerkers. Zodra een nieuwe medewerker wordt opgevoerd in AFAS, voeren wij automatisch de gewenste screenings uit voor de desbetreffende medewerkers. Veelvoorkomende screenings bij onze zorg klanten zijn:

VOG aanvraag

De nieuwe medewerker ontvangt een link om de VOG-aanvraag te voldoen bij Dienst Justis. Hierbij wordt aangestuurd op het aanvragen van de digitale VOG, zodat ook de controle geautomatiseerd kan worden. 

VOG controle

Bij het aanleveren van de digitale VOG wordt het document automatisch gecontroleerd op juistheid en echtheid. 

BIG controle

Dankzij de BIG check vindt er automatisch een controle plaats van de nieuwe medewerker in het BIG-register. Ontbreekt het registratienummer in AFAS? Dan wordt deze automatisch bijgewerkt zodat de gegevens in AFAS altijd compleet en juist zijn voor alle medewerkers.

SKJ controle

Wanneer een jeugdprofessional voor de zorg-organisatie aan de slag gaat, dan wordt de registratie van deze persoon automatisch uitgevoerd in het SKJ-register. Indien er eventuele maatregelen zijn opgelegd voor de professional dan gaat er een signaal richting de HR-afdeling zodat zij hiernaar kunnen handelen.

Pre-employment screening

Maar ook algemene pre-employment screenings voeren wij geautomatiseerd uit voor verschillende zorgorganisaties. Net als bovenstaande controles, zijn dit namelijk repeterende werkzaamheden die administratief van aard zijn. Denk aan:

  • ID-scan
  • iDIN check
  • Referentie controle
  • Diploma check

Meer weten over de verschillende checkX, onze werkwijze of de validatierapporten die we opleveren bij het automatiseren? Neem vrijblijvend contact op of plan een online demo in!

arrow
arrow
No items found.
Checklist checkx
arrow
arrow

Gerelateerde artikelen

blog image
blog image