Efficiënt en Veilig Kandidaten Screenen

Automatiseer je screeningsproces in AFAS en creëer overzicht in je proces.
Dashboard

Kandidaten screenen op de automatische piloot

Drive user-generated content and create a buzz around your soda brand with our unique QR code placed on the can.

Portcast dashboard

Veilig en vertrouwd je gegevens bewaren in AFAS

Elevate customer experience and gather valuable insights by incorporating our interactive QR code on your restaurant menu.

Portcast dashboard

Mogelijke checkX en screenings

Diploma check

Heeft jullie sollicitant het benodigde diploma voor de functie waar hij/zij op solliciteert? Dankzij de diploma controle van checkX wordt het diploma van de nieuwe medewerker gecontroleerd op echtheid aan de hand van de geldigheidscriteria die DUO hieraan stelt:

 • Een kopie van het diploma is een pdf-bestand en moet worden geopend met Adobe Reader. Het is nooit een beeldbestand, zoals png, jpeg, jpg, gif, tiff of psd.
 • Indien de kopie van het diploma op papier wordt aangeleverd, is deze alleen geldig als het uittreksel is afgedrukt op door DUO verstrekt waardepapier.
 • Het document heeft bovenaan een blauwe balk met de tekst: 'Gecertificeerd door Dienst Uitvoering Onderwijs, certificaat uitgegeven door KPN BV PKIoverheid Organisatie Services CA – G3.'

Andere verificatie nodig?
IBAN check

Het invoeren van een bankrekeningnummer tijdens de in-dienstmelding van een nieuwe medewerker is foutgevoelig, waardoor het verstandig is om hier een controle op uit te voeren.

Dankzij deze IBAN check automatisch uitgevoerd tijdens de in-dienstmelding. Hierbij wordt gecontroleerd of de naam van de rekeninghouder en het IBAN-nummer overeenkomen met de medewerker gegevens in AFAS.

 • Nieuwe medewerkers hoeven geen kopie meer aan te leveren van hun bankpas
 • Zekerheid dat het salaris naar de juiste medewerker wordt overgemaakt
 • Helpt fraude en vergissingen te voorkomen
 • Als werkgever wordt voldaan aan de Wet Aanpak Schijnconstructies

Andere verificatie nodig?
Identiteit check

Dankzij de identiteit check wordt de verificatieplicht voor werkgevers volledig geautomatiseerd uitgevoerd bij de in-dienstmelding. De upload van het identiteitsbewijs wordt niet alleen geverifieerd op echtheid, ook kan er direct een persoonsidentificatie uitgevoerd worden. Bij de persoonsidentificatie wordt aan de hand van een selfie gecontroleerd of de persoon op het identiteitsbewijs overeenkomt.

 • Gebruikersvriendelijke manier van onboarden
 • Veilig online identificeren
 • Tijdbesparing
 • Alle gegevens worden direct in het dossier in AFAS opgeslagen

Andere verificatie nodig?
VOG check

Voor veel functies in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, bij justitie, de beveiliging of in de financiële sector is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.

Dankzij checkX worden de VOG-aanvragen volledig geautomatiseerd aangevraagd bij Dienst Justis zodra een medewerker in-dienst wordt gemeld in AFAS. Het dashboard geeft in één oogopslag inzicht in de status van de VOG-aanvragen voor nieuwe én bestaande medewerkers.

 • Gegevens verlaten AFAS niet
 • Tijdbesparing
 • Duidelijk inzicht over de status van VOG-aanvragen

Andere verificatie nodig?
SKJ check

Jeugdprofessionals op HBO-niveau of hoger zijn verplicht om zich te registreren in het SKJ register. Deze registratie toont aan dat de professional voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen om zijn/haar beroep uit te oefenen. Organisaties in het sociaal domein zijn verplicht om hun medewerkers te controleren op deze registratie.

Dankzij de SKJ checks wordt de controle in het SKJ register automatisch uitgevoerd. Naast de registratie wordt ook een controle uitgevoerd op eventuele maatregelen die zijn opgelegd voor de zorgprofessional.

 • Gevalideerde controle vergewisplicht
 • Tijdbesparing
 • AVG-proof 
Andere verificatie nodig?
KvK check

Het is voor organisaties van belang dat een zakelijke relatie betrouwbaar is. Door een controle uit te voeren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen de bedrijfsgegevens van deze relaties gecontroleerd worden.

Dankzij de KvK controle van checkX worden de bedrijfsgegevens van leveranciers, ZZP'ers en bijvoorbeeld potentiële klanten automatisch geverifieerd.

 • Snel en veilig bedrijfsgegevens verifiëren
 • Voorkomen financiële risico's
 • Tijdbesparing

Andere verificatie nodig?
Referentie check

Door middel van een referentiecheck wordt de werkervaring van een sollicitant nagegaan.

Dankzij de referentie controle van checkX is het mogelijk om volledig digitaal én geautomatiseerd informatie te verzamelen over de kandidaat. De referenten krijgen toegang tot een portaal waarbij zij vragen kunnen beantwoorden over de kandidaat. De antwoorden worden automatisch opgeslagen in het screeningsrapport.

 • Tijdbesparing
 • Mogelijkheid tot het personaliseren van de vragen
 • Koppeling met AFAS

Andere verificatie nodig?
NT2 check

Docenten die Nederlandse les geven aan jongeren/volwassenen die een andere moedertaal hebben, moeten hiervoor een NT2-registratie hebben. Docenten die Nederlandse les geven, dienen hierop gescreend te worden door de school waar zij lesgeven.

Dankzij checkX wordt er automatisch een controle uitgevoerd in het NT2 register of een docent bevoegd is en geregistreerd staat in het NT2 register. 

 • Automatische koppeling met AFAS
 • Tijdbesparing
 • AVG-proof

Andere verificatie nodig?
BIG check

Zorgprofessionals die een beschermd beroep uitoefenen, moeten geregistreerd staan in het BIG-register. Werkgevers zijn verplicht om te controleren of hun medewerkers een BIG-registratie hebben.

Dankzij de BIG check wordt de controle van (nieuwe) medewerkers automatisch uitgevoerd en indien het BIG-registratienummer ontbreekt in AFAS, wordt deze automatisch toegevoegd aan de medewerker gegevens. Wanneer een medewerker een maatregel heeft op de registratie dan wordt hier actief een signaal voor afgegeven via AFAS.

 • Geautomatiseerd voldoen aan de Vergewisplicht
 • Rechtstreekse controle vanuit AFAS in het BIG-register
 • Tijdbesparing

Andere verificatie nodig?
BTW nummer check

VIES is een systeem voor uitwisseling van btw-informatie. Door een controle in VIES uit te voeren, kan er achterhaald worden of de ZZP'er die jullie gaan inhuren daadwerkelijk een eigen onderneming heeft en geregistreerd staat bij de Belastingdienst.

Bij deze BTW nummer check worden de gegevens die in AFAS zijn opgeslagen van de ZZP'er automatisch gecontroleerd in het VIES-register.

 • Automatische screening van extern personeel
 • Tijdbesparing
 • Gevalideerde controles

Andere verificatie nodig?
iDIN check

Dankzij iDIN kunnen toekomstige medewerkers of externen hun identiteit bevestigen via de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank.

Heeft jullie medewerker toestemming gegeven aan zijn/haar bank om de gegevens te delen met uw organisatie? Dan wordt deze iDIN controle automatisch uitgevoerd.

 • Voeldoet aan EU-wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 • Automatische koppeling met AFAS
 • AVG-proof

Andere verificatie nodig?
PRK check

Medewerkers in de kinderopvang moeten zichzelf inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. In het register wordt de medewerker gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie waar deze medewerker werkzaam is.

Dankzij de PRK check wordt er bij de indienst-melding automatisch een controle uitgevoerd of de nieuwe medewerker geregistreerd staat. Vervolgens wordt deze persoon gekoppeld aan jullie organisatie. Is de medewerker nog niet geregistreerd? Dan wordt er automatisch een VOG-aanvraag gedaan bij Dienst Justis, deze is nodig voor medewerkers om zich in te kunnen schrijven in het Personenregister Kinderopvang.

 • Automatische koppeling
 • VOG-proces wordt automatisch opgestart indien inschrijving nog niet compleet is
 • Privacygevoelige gegevens verlaten AFAS niet

Andere verificatie nodig?
CCBR check

In het centraal curatele- en bewindregister (CCBR) zijn mensen geregistreerd die onder curatele of bewind geplaatst zijn. Door te controleren of nieuwe medewerkers hierin geregistreerd staat, voorkomt jullie organisatie dat een uitbetaling ten onrechte aan deze persoon wordt toegekend.

Dankzij deze CCBR check worden nieuwe medewerkers automatisch gecontroleerd in het ccbr-register.

 • Tijdbesparing
 • Automatische koppeling met AFAS
 • AVG-proof

Andere verificatie nodig?

Got Questions? We've Got Answers!

our dedicated support team is always ready to assist you. Empower yourself with knowledge and make the most of your experience with us!

Get in Touch

Example Heading 1

Automatiseer je screeningsproces in AFAS en creëer overzicht in je proces.

Example Heading 1

Automatiseer je screeningsproces in AFAS en creëer overzicht in je proces.

Example Heading 1

Automatiseer je screeningsproces in AFAS en creëer overzicht in je proces.

Example Heading 1

Automatiseer je screeningsproces in AFAS en creëer overzicht in je proces.

Example Heading 1

Automatiseer je screeningsproces in AFAS en creëer overzicht in je proces.

Example Heading 1

Automatiseer je screeningsproces in AFAS en creëer overzicht in je proces.